DREAMCONSULT&DEVELOPMENT

Nasza oferta

Inwestor zastępczy w branży developerskiej

Specjalizujemy się w kompleksowej organizacji całego procesu inwestycyjnego w branży developerskiej w dziedzinie budownictwa jednorodzinnego.

Potencjalny Inwestor nie musi się o nic martwić, wystarczy tylko chęć korzystnego zainwestowania wolnych środków. Wszystkim zajmiemy się my a szczegóły biznes-planu, który jest podstawą przyszłej Umowy współpracy przygotowujemy bezpłatnie.

Zapraszamy do współpracy.

Kierownik budowy Warszawa

Kierowanie i zarządzanie kontraktami budowlanymi

Prawo Budowlane wymaga w większości przypadków powołania wykwalifikowanego nadzoru budowlanego nad wykonywaniem prac budowlanych.

Zapewniamy w tym względzie kompleksowe wsparcie w objęciu funkcji kierownika budowy jak również kierowników branżowych odpowiedniej specjalności.

 

Zapewniamy skuteczną koordynację i zarządzanie całym procesem inwestycyjnym w zakresie
wszystkich branż techniczno-budowlanych, jak również podejmujemy się wszystkich innych prac
uzgodnionych na etapie podpisywania Umowy.

Nadzór inwestorski

Prawo budowlane narzuca w niektórych przypadkach konieczność powołania nadzoru inwestorskiego. 

Koordynujemy pracę inspektorów branżowych poprzez pełnienie funkcji koordynatora inspektorów
nadzoru. Ponadto podejmujemy się wszystkich innych prac uzgodnionych na etapie podpisywania
Umowy.

Nadzór inwestorski Warszawa

Doradztwo budowlane i inwestycyjne

Zapewniamy również fachowe doradztwo wynikające z realizacji procesu inwestycyjnego. 

Rozwiązujemy wszystkie problemy które w toku realizacji procesu inwestycyjnego mogą wystąpić zarówno pod względem faktycznym, formalno-prawnym, udziału w spotkaniach, odbiorach, negocjacjach w ramach wsparcia klientów, redagowaniem pism itp.

Ekspertyzy, opinie i oceny techniczne i budowlane

Wykonujemy również wszelkie ekspertyzy, opinie i oceny techniczne w zakresie istniejących obiektów budowlanych, które są niezbędne z punktu widzenia Prawa budowlanego. 

Pomagamy w spełnieniu obowiązków narzuconych przez organy nadzoru budowlanego w postanowieniach, decyzjach dotyczących istniejących obiektów budowlanych, pomagamy w zakresie legalizacji samowoli budowlanych istniejących budynków i budowli, pomagamy w zakresie zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych oraz lokali użytkowych wynikających z przepisów prawa oraz koniecznych do obrotu nieruchomościami w zakresie przepisów które weszły w życie od kwietnia 2023r. 

Przy zbywaniu, wynajmie nieruchomości konieczne jest przedłożenie stosownego świadectwa charakterystyki energetycznej.

Dane firmy

Napisz wiadomość