DREAMCONSULT&DEVELOPMENT

Wsparcie na każdym etapie realizacji
inwestycji budowlanych

O firmie

Nasza firma świadczy usługi w branży szeroko rozumianych usług konsultingowych w zakresie budownictwa ogólnego co daje naszym klientom przede wszystkim poczucie spokoju ducha w zakresie prowadzonego procesu inwestycyjnego. „Wkraczamy” z pomocą na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego, ale i realizujemy ten proces kompleksowo od podstaw umożliwiając potencjalnym Inwestorom zagospodarowanie, z gwarantowanym sukcesem na procesy inwestycyjne, wolnych środków finansowych. Gwarantujemy kompleksowe realizacje inwestycji developerskich w zakresie budownictwa jednorodzinnego ze środków potencjalnych Inwestorów pełniąc w całym procesie swego rodzaju rolę Inwestora zastępczego, mentora całego procesu bez konieczności istotnego angażowania się Inwestora w ten proces. Przygotowujemy i pokazujemy sensowny biznes-plan potencjalnej inwestycji z pokazaniem korzyści finansowych dla klienta. Zapewniamy wysoką stopę zwrotu z zaplanowanej inwestycji, co jest w przypadku dzisiejszego poziomu inflacji zagadnieniem kluczowym. Prawdopodobnie, żadne inne rozwiązanie rynkowe nie zagwarantuje takiego poziomu zwrotu z zainwestowanych środków jak rozwiązanie, które my proponujemy. Jeżeli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem, dzwoń, napisz, a my wyjaśnimy wszelkie wątpliwości oraz zaprezentujemy rozwiązania. Naszym ogólnym zadaniem i powołaniem jest przede wszystkim wsparcie naszych klientów na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych poprzez kompleksową pomoc w całym skomplikowanym procesie inwestycyjno-budowlanym nie tylko w zakresie budownictwa ogólnego.

Wsparcie udzielamy w branży, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej i mostowej od fazy koncepcji, przygotowania niezbędnych dokumentów, organizacji projektowania, analizy ekonomicznej przedsięwzięcia, poprzez fazę zasadniczą realizacji zapewniającą opiekę wymaganego kierownictwa budowy, objęcie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, pomoc w doborze odpowiednich ekip budowlanych, wyboru materiałów, optymalizację kosztową rozwiązań projektowych wraz z ich wdrożeniem w procesie realizacji, zapewnienie pomocy formalnej i prawnej w konfliktach, roszczeniach, sporach, kreowaniu pism urzędowych oraz pism wynikających z wymagań kodeksu cywilnego, kończąc na fazie oddania obiektu do użytkowania z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów formalnych jakie na tym etapie i w całym procesie są konieczne do uzyskania i stworzenia.

Dajemy potencjalnym Inwestorom poczucie spokoju i pozytywną refleksję z dobrze zainwestowanych środków pieniężnych. Ponadto działamy również w fazie powykonawczej, a więc na etapie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, wspieramy klientów w potencjalnych sporach prawnych i gospodarczych w zakresie kupionych czy zrealizowanych inwestycji, pomagamy w sporach, przygotowujemy i pozostawiamy „grunt” potencjalnego sporu w jak najlepszej formie do potencjalnego procesu sądowego.

Udzielamy szerokiego wsparcia przedsądowego w sprawach toczących się inwestycji jak również w sprawach inwestycji zakończonych, oddanych do użytkowania.

Jeżeli wymaga tego sytuacja wykonujemy stosowne ekspertyzy techniczne, opinie i oceny techniczne mające na celu rozwiązanie problemu i wsparcie klienta.

Nasz zespół

Nasz zespół to doświadczeni inżynierowie budownictwa posiadający stosowne uprawnienia budowlane wszystkich specjalności wymaganych prawem budowlanym oraz doświadczeni menadżerowie w prowadzeniu dużych inwestycji budowlanych.

DREAMCONSULT&DEVELOPMENT

Nasza oferta

Dane firmy

Napisz wiadomość